Sağlık Bilişimi ve Yönetimi Derneği

Faliyetlerimiz

 

Sağlık Bilişim Sektörünün sorunlarını analiz ederek sektörün gelişmesine katkı sağlamak için çalışmalar (çalıştay, kongre, seminer, sempozyum, danışmanlık, eğitim vb) yapmak ve/veya yaptırmak
Sağlık Bilişim Sektörünün geliştirilmesi, sürdürülebilir olması sektörün ulusal ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması için; yasal teknik bilimsel teknolojik ve eğitim altyapıları ile sektörün tüm paydaşlarını kapsayan işbirliğini oluşturarak birlikte çalışabilirliği sağlamak
Toplumun sağlık hizmetini en üst düzeyde kullanabilmesi için sağlık bilişimi alanında projeler üretmek, üretilmesine yardımcı olmak bunları ilgili paydaşlara iletmek uygulamak ve uygulanmalarını sağlamak