Sağlık Bilişimi ve Yönetimi Derneği

 

SABİYED Genel Kurulu

 

 

                         

 

 

SABİYED amaç ve faaliyetlerinin görüşüldüğü ilk genel kurulumuz sonucunda, SABİYED faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ sınırları dahilinde milli sermaye ile kurulmuş Sağlık Bilişimi Sektöründe faaliyet gösteren 21 firmamız  ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Bürokratlarımız biraraya gelerek Sağlık Bilişimi Yönetimi Derneğini Kurmuştur. Kuruluşumuzda SAĞLIK BAKANLIĞIMIZIN ve SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN teşvik ve katkıları Temel düsturlarımızın oluşmasında etkili olmuştur. SABİYED' in amacı Türkiye Cumhuriyeti Ülkesi ve Milletine bağlılıkla hizmettir. Bu kapsamda ticari amaçlarını sosyal sorumluluk çerçevesinde ülkesinin çıkarlarıyla örtüştürebilen sektör firmaları SABİYED çatısı altında biraraya gelmiştir.