Sağlık Bilişimi ve Yönetimi Derneği

SABİYED

Sağlık Bilişim Sektörünün sorunlarını analiz ederek sektörün gelişmesine katkı sağlamak için çalışmalar (çalıştay, kongre, seminer, sempozyum, danışmanlık, eğitim vb) yapmak ve/veya yaptırmak

Sağlık Bilişim Sektörünün geliştirilmesi, sürdürülebilir olması sektörün ulusal ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması için; yasal teknik bilimsel teknolojik ve eğitim altyapıları ile sektörün tüm paydaşlarını kapsayan işbirliğini oluşturarak birlikte çalışabilirliği sağlamak

Toplumun sağlık hizmetini en üst düzeyde kullanabilmesi için sağlık bilişimi alanında projeler üretmek, üretilmesine yardımcı olmak bunları ilgili paydaşlara iletmek uygulamak ve uygulanmalarını sağlamak

Dernek Bilgileri;
SAĞLIK BİLİŞİMİ YÖNETİMİ DERNEĞİ
Tahran Cad.No:30/803 K.dere/Ankara
Tel:0312 988 12 43